Szczegółowa analiza! Ciekawe wskaźniki! Czy Bitcoin urośnie jeszcze bardziej? – Analiza on chain #45

Dzisiaj w analizie On-Chain #45📊
Czy NUPL odbije od dolnych poziomów? 🤔Przelewy od wielorybów w interwale tygodniowym 🐳Brak większych wyprzedaży przez długoterminowych hodlerów ✖Niewielkie napływy BTC na giełdy spot 📈


⬇⬇⬇

Odkryj inne wideo